ผู้บริหาร

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
ผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อโครงการประขาธิปไตยในโรงเรียน
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ค่อนข้างพึงพอใจ
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยทีุ่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 12/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 68589
Page Views 88260
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริจันทพิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
ตำแหน่ง : กรรการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสนอง กิตฺติสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมถวิล อธิจิตฺโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางประเสริฐศรี พรหมสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประกุล มะลิซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางประโยชน์ เชื้องาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเรวัตร์ สุมโน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยโรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 11
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ